Arbetskommittén


Grönbo

Bygdegårds-

föreningArbetskommittén


Arbetsordning 2019-20


Sammankallande Birgitta Bergkvist 070-1313534

               Namn

Telefon


vecka


vecka

vecka

vecka

vecka

vecka

vecka
2019
Kent Andersson 

073-8057088

12

18

24

30

36

42

48


Kjell Karlsson

070-6921126

13

19

25

31

37

43

49


Bo Haglund

93049

14

20

26

32

38

44

50


Micael Persson

070-2516832

15

21

27

33

39

45

51
Birgitta Bergkvist

070-1313534

10/16

22

28

34

40

46

52


Jan Gustavsson

070-3751686

11/17

23

29

35

41

47

1/2020