Styrelse

 

Grönbo

Bygdegårds-

förening

 

Facebook- gruppen

 

Byatrumpeten

 

 

 

 

Styrelsen och protokoll från möten

 

ordförande

Joakim Wessman

ab.masada@telia.com

 

 

070-5352163

sekreterare

Pia Järnkvist

pia.jarnkvist66@gmail.com

kassör

Anna-Karin Svedjelid

svedjelid@hotmail.com

bokningsansvarig

Göran Bergkvist

bergkvist.gronbo@gmail.com

övriga ledamöter

Inger Griberg

ingergriberg@telia.com

 

Kenneth Björkman

k.bjorkman@live.se

 

 

070-5881447

 

Leif Knutsson

leifknutsson@outlook.com

 

Bernt Hult

be.hult@telia.com

 

Bengt Rask

bengt.rask53@gmail.com

 

 

 

suppleanter

Björn Löfgren

bjorn.lofgren@hotmail.com

 

Anna-Lena Löfgren

rullebo@live.se

 

 

 

 

webbmaster

webbmaster@gronbo.org

 

 

 

Verksamhetsplan 2018

Protokoll Årsmötet