ArbetskommitténNamn

Telefon


vecka


vecka

vecka

vecka

vecka

vecka

vecka
2019

2020Kent Andersson 

073-8057088

48

2

8


Kjell Karlsson

070-6921126

49

3

9


Bo Haglund

0581-93049

50

4

10


Micael Persson

070-2516832

51

5

11Birgitta Bergkvist

070-1313534

52

6

12


Jan Gustavsson

070-3751686

2020/1

7

13

Grönbo

Bygdegårds-

föreningArbetskommittén


Arbetsordning 2019-20


Sammankallande Birgitta Bergkvist 070-1313534