ArbetskommitténNamn

Telefon


vecka


vecka

vecka

vecka

vecka

vecka

vecka


Birgitta Kings


Kent Andersson 

073-8057088

Kjell Karlsson

070-6921126

Bo Haglund

0581-93049

Micael Persson

070-2516832

J-O Helldin


Birgitta Bergkvist

070-1313534

Jan Gustavsson

070-3751686
Grönbo

Bygdegårds-

föreningArbetskommittén


Arbetsordning 2019-20


Sammankallande Birgitta Bergkvist 070-1313534