Miljökvitto


Grönbo

Bygdegårds-

förening


Miljökvitto


Varje bygdegård är samlingsplats för sin bygd och alla dess föreningar.

En miljövänlig handling i var och en av bygdegårdarna är därför av stor betydelse för miljön.


Vi i Grönbo bygdegård håller på att miljöanpassa vår verksamhet steg för steg efter våra förutsättningar.

Och vi kan med stolthet berätta att år 2003 lyckades vår bygdegård få Bygdegårdarnas Riksförbunds alla tre miljökvitton!


Varje miljökvitto består av fyra delar:

Kartlägga läget

Gör en miljömässig bedömning

Fatta beslut i en miljövänlig riktning

Genomför beslutenMiljökvitto 1

Kravet för att få miljökvitto 1 är att göra en genomgång av den dagliga driften av bygdegården.


Miljökvitto 2

Kravet för miljökvitto 2 är att påverka en speciell målgrupp att handla miljövänligt.


Miljökvitto 3


    Göra en genomgång av bygdegården dvs. själva huset

    Kartlägga fel och brister

    Upprätta en miljöanpassad underhållsplan för bygdegården

    Upprätta en mer långsiktig plan för att miljöanpassa hela huset så väl som möjligt

    Genomföra den första etappen i planen

    Skapa rutiner för återkommande utvärdering, miljörevision


Uppfyllandet av miljöpolicyn får inte stanna utan ska förbättras kontinuerligt.