Styrelse

Styrelsen och protokoll från möten


ordförande

Joakim Wessman

ab.masada@telia.com070-5352163

sekreterare

Anna-Lena Löfgren

rullebo@live.se

kassör

Anna-Karin Svedjelid

svedjelid@hotmail.com

bokningsansvarig

Göran Bergkvist

bergkvist.gronbo@gmail.com

övriga ledamöter

Inger Griberg

ingergriberg@telia.com


Kenneth Björkman

k.bjorkman@live.se


Bengt Rask

bengt.rask53gmail.com


Leif Knutsson

leifknutsson@outlook.com


Bernt Hult

be.hult@telia.comsuppleanter

Björn Löfgren

bjorn.lofgren@hotmail.com


Pia Järnkvist

pia.jarnkvist66@gmail.com

webbmasterGrönbo

Bygdegårds-

förening